Erfaring med nettmeglere

Her har vi omtalt populære nettmeglere og delt våre erfaringer med disse. Handelstjenester som tilbyr demo har blitt prøvd, og vi har vurdert tjenesten med hensynt til norske forhold slik som skatt, innskudd og uttak til Norge. Dersom nettmegleren ikke tilbyr BankID har vi vurdert hvorvidt innloggingsmetodene tilfredsstiller krav til sikkerhet og praktisk pålogging. Andre vurderingskriterier for våre anmeldelser er knyttet til forhold vedrørende priser og kurtasje, tilgang på norske aksjer, alternative innskuddsmetoder som paypal eller bitcoin. Vår vurdering tar også hensyn til praktiske forhold som åpningstider på support, eventuelle ulemper for spesielle brukergrupper eller operativsystemer, og annet. Dersom nettmegleren ikke er godkjent av det norske finanstilsynet vil vi se på hvilke reguleringer og lisenser nettmegleren har fått tildelt. Til slutt har vi også sett på andres erfaringer og anmeldelser som en slags meta-analyse som måler nettmegleres popularitet både i Norge og internasjonalt.