Råvarehandel

Finn ut mer om råvarehandel med derivater. De fleste tradere som handler råvarer, handler i derivater. En vesentlig fordel med dette er at man da ikke risikerer å måtte fysisk motta den underliggende råvaren som derivatet gjelder. I denne seksjonen diskuteres kjøp og salg med råvarer, eller råvarederivater.