Typer av opsjoner

Det finnes mange forskjellige typer av opsjoner

Typer av opsjoner
13. juli 2024 av Aksjehandel.net / Opsjoner og opsjonshandel

Det finnes mange forskjellige typer av opsjoner. Opsjonene kan klassifiseres i følgende typer:

1. Børsomsatte opsjoner

Børsomsatte opsjoner (også kalt "børsnoterte opsjoner") er en klasse av børsomsatte derivater. Børshandlede opsjoner har standardiserte kontrakter, og blir avgjort gjennom en oppgjørssentral som garanterer for at handelen går riktig for seg. Siden kontraktene er standardisert, er nøyaktige prismodeller ofte tilgjengelig. Børsomsatte opsjoner inkluderer aksjeopsjoner, obligasjons-opsjoner og andre renteopsjoner, børsindeksen opsjoner eller ganske enkelt indeks opsjoner og opsjoner på futures kontrakter samt bull-og-bear kontrakter.

2. Opsjoner som selges over disk

Kalles gjerne for TTC opsjoner ("Over-the-counter" opsjoner), også kalt handelsopsjoner på norsk). Slike opsjoner omsettes mellom to private parter, og er ikke notert på en børs.

Betingelsene i en OTC opsjon er ubegrenset og kan individuelt tilpasses enhver bedrift behov. Generelt er minst ett av motpartene i en OTC opsjon en godt kapitalisert institusjon, for eksempel en bank eller et stort børsnotert selskap. Opsjonstyper av denne sorten handles vanligvis "over disk" og omfatter renteopsjoner og valutaopsjoner.

3. Aksjeopsjoner

Som sagt finnes det mange forskjellige typer opsjoner. En annen klasse av opsjoner, spesielt i USA, er aksjeopsjoner for ansatte. Norske IT-selskaper benytter også ofte denne formen for opsjoner, samt børsnoterte selskaper i Norge, hvor disse opsjonene gis til toppledere, som en måte å øke prestasjonen på. Lederen får da belønning hvis selskapet går godt, som ofte resulterer i at aksjekursen stiger og lederen kan utløse sine opsjoner med fortjeneste.

4. Opsjoner i eiendomsmegling

Andre typer alternativer finnes i form av finansielle kontrakter, for eksempel innen eiendomsmegling hvor opsjoner ofte blir brukt til å samle store "pakker" med eiendommer, tomter eller landområder, og en forhåndsbetaling av opsjonene er vanligvis gitt som et boliglån eller lån til eiendom.

Mange former for opsjoner:

I tillegg til overnevnte typer av opsjoner, finnes også mange ulike former av opsjoner.

Ulike former for opsjoner:

Europeisk opsjon som er en opsjon som bare kan utøves på utløpsdatoen.

Amerikansk opsjon som er en opsjon som kan utøves på en hvilken som helst børsdag på eller før utløpet.

Bermudan opsjon er en opsjon som kan utøves bare på spesifiserte datoer på eller før utløp.

Barriereopsjon er opsjoner kjennetegnes ved at det underliggende verdipapiret må passere et visst nivå eller "barriere" før den kan utøves.

Eksotisk opsjon - en bred kategori av opsjoner som kan inkludere komplekse finansielle strukturer.

Vanilje opsjon - det er faktisk en form for opsjoner som blir kalt "vanilje opsjoner", og er en betegnelse på opsjoner som ikke er eksotisk, altså som ikke inneholder finansielle komplekse strukturer.

Prøv trading og aksjehandel gratis Begynn med aksjehandel

eToro erfaring

eToro: Tjenesten “alle” tradere bruker

Da har vi endelig tatt oss tid til å skrive en liten anmeldelse av eToro, vår soleklare favoritt-handelsplattform for aksjer og CFD. De har millioner av brukere globalt. Holder du på med investering og trading, bør du kjenne til eToro.

Alt om obligasjoner

Obligasjoner for begynnere

Her kan du lære det grunnleggende om obligasjoner. Obligasjoner er rentebærende gjeldsbrev, og er et attraktivt alternativ for mange investorer.

Opsjoner er kontrakter

Opsjoner er kontrakter

Det er viktig å huske på at opsjoner er kontrakter