Verdt å vite om opsjoner

Det er mulig å tjene mye penger på å handle opsjoner

Verdt å vite om opsjoner
13. juli 2024 av Aksjehandel.net / Opsjoner og opsjonshandel

Det er mulig å tjene mye penger på å handle opsjoner. For å handle opsjoner må du gå via en nettmegler.

Vi har listet opp noen populære alternativer til høyre, dette er de mest populære nettmeglerene som tilbyr opsjonshandel, og er alle trygge selskaper du kan benytte neste gang du skal handle opsjoner.

I finans er opsjoner et derivat av et finansielt instrument. Opsjoner angir en kontrakt mellom to parter for en fremtidig transaksjon på en eiendel til en referansepris.

Kjøperen av opsjonen får en rett, men ikke en plikt, til å engasjere seg i denne transaksjonen, mens selgeren pådrar tilsvarende plikt til å oppfylle transaksjonen.

Prisen på en opsjon kommer fra differansen mellom referanseprisen og verdien av den underliggende verdien (vanligvis en aksje, en råvare, en indeks, en obligasjon, en valuta eller en futures kontrakt) pluss i tillegg en premie basert på den tiden som gjenstår før utløpstiden av opsjonen.

Andre typer opsjoner finnes, og opsjonene kan i prinsippet lages for alle typer verdifulle ressurser, og brukes også i utstrakt grad utenfor finansverdenen.

Kjøpsopsjoner og salgsopsjoner

Kjøpsopsjoner

En opsjon som formidler en rett til å kjøpe noe til en bestemt pris kalles på opsjonsspråket for en "CALL"

Salgsopsjoner

En opsjon som formidler retten til å selge noe til en bestemt pris kalles en "PUT".

Prisen som den underliggende eiendel speiler til kalles innløsningskurs eller utøvelseskurs.

Prosessen med å aktivere en opsjon og dermed handle det underliggende aktiva til den avtalte pris, er referert til som "Strike" eller utøvende pris.

De fleste opsjoner har en utløpsdato. Hvis opsjonen ikke utøves innen utløpsdatoen, blir den ugyldig og verdiløs. For opsjoner kan det være slik at oppgjøret finner sted på utløpsdato, og kjøper kan da motta avkastning dersom opsjonen går i kjøpers favør, eller man vil tape mesteparten av investeringen dersom den ikke favoriserer kjøperen.

En opsjon kan vanligvis bli solgt av sin opprinnelige kjøperen til en annen part. Mange opsjoner er opprettet i standardisert form, og handles på en anonym opsjonsbørs tilgjengelig for allmennheten, mens andre opsjoner kan være tilpasset ønskene til kjøperen, vanligvis ved en investeringsbank.

Vi anbefaler at du handler via en anerkjent nettmegler. I listen til høyre finner du de mest populære opsjonsmeglerne på nett, samtlige av disse er tjenester drevet av seriøse selskaper og som vi har kontrollert grundig før vi har anbefalt de her på vår nettside.

Prøv trading og aksjehandel gratis Begynn med aksjehandel

eToro erfaring

eToro: Tjenesten “alle” tradere bruker

Da har vi endelig tatt oss tid til å skrive en liten anmeldelse av eToro, vår soleklare favoritt-handelsplattform for aksjer og CFD. De har millioner av brukere globalt. Holder du på med investering og trading, bør du kjenne til eToro.

Alt om obligasjoner

Obligasjoner for begynnere

Her kan du lære det grunnleggende om obligasjoner. Obligasjoner er rentebærende gjeldsbrev, og er et attraktivt alternativ for mange investorer.

Typer av opsjoner

Typer av opsjoner

Det finnes mange forskjellige typer av opsjoner