Alternativer til vanlig aksjehandel

Vi ser på hvilke alternativer som finnes til vanlig aksjehandel og sparing i fond. Her er noen muligheter for de risikovillige, og for de som kun ønsker å prøve en demo uten å handle med egne penger.

penger
13. juli 2024 av Aksjehandel.net / Aksjehandel

Begynne med trading nå? Se våre anbefalte handelstjenster.

Det økonoimske systemet både i Norge og på internett gjør det mulig å oppnå en potensiell avkastning på investeringer, men samtidig er det viktig å huske på at man kan tape penger.

Betingelsen er at du har tilstrekkelig med penger å investere, og at du er villig til å ta risiko da det også er en reell mulighet for at pengene kan gå tapt. De fleste tradere taper faktisk penger i markedet, så det er med god grunn man bør lese seg opp og forstå risikoen før man begynner.

Det er ikke nødvendig å starte med store summer, men det kan være en fordel. Når man handler for større beløp er det også mulig å tape mer penger, og dette må man også ta i betraktning.

Penger kan betraktes som en ressurs. Et enkelt eksempel på dette er renten du får på innskudd i banken. Trading er dessverre ikke sammenlignbart, da risikoen her er langt høyere enn tradisjonell banksparing.

Her skal vi se på muligheter for deg som søker en potensiell avkastning på pengene dine.

Få renter i banken

Hvis du har penger i banken og setter de på en sparekonto, kan du som kjent få en rente. Denne renten er ofte ikke nok til å dekke tapet som inflasjon medfører, og selv på en høyrentekonto vil man altså kunne tape penger.

Hvis du søker en potensielt høyere avkastning på pengene dine, bør du først starte med å kartlegge mulighetene, og samtidig gjøre deg godt kjent med den tilhørende risikoen.

Nedenfor får du et rask overblikk over de viktigste metodene som kan gi en potensiell avkastning på pengene dine, men alle disse alternativene er også noe som kan medføre tap av penger..

Banksparing med innskuddsrenter

Som du vet er det ikke mye å hente på å plassere pengene i banken. Du tjener litt på rentene, men med dagens lave renter blir det ikke mye igjen. Trekker du fra kapitalskatten sitter du igjen med enda mindre. Har du i tillegg formueskatt er det til og med mulig at banksparing kan bli et tapsprosjekt.

Aksjefond

Aksjefond er en mulighet for den som ikke ønsker å følge med på markedet selv. Her må man finne en aksjemegler man stoler på, og håpe at de gjør jobben sin. Husk på at aksjefond betyr at du betaler penger for forvaltningen, uansett om fondet går opp eller ned i verdi. Noen fond har relativt lave gebyrer, mens andre har høye gebyrer. Sjekk derfor prisen og kostnader før du velger fond. Dette gjelder enten du investerer i aktivt forvaltede fond eller passive indeksfond. Har du den minste interesse for aksjer og finans finnes det kanskje andre muligheter som kan være bedre.

CFD-handel og forex trading

Forex trading består i kjøp og salg av valuta- og råvarederivater. Dette innebærer gjerne handel med såkalte CFD-er ("Contract For Difference" også kjent som differansekontrakter). Dette er et høyrisikoprodukt og et finansielt instrument hvor man spekulerer i underliggende verdipapirer. En CFD speiler kursen til et annet verdipapir, for eksempel et valutapar eller en råvare.

Handel med CFD-er har blitt svært utbredt de senere årene, og det finnes et stort antall nettmeglere som tilbyr handel med slike finansprodukter. Når du kjøper en CFD handler du altså ikke selve verdipapiret, og dette kan være praktisk, spesielt innenfor valuta- og råvaremarkedet hvor det å kjøpe fysiske valuta eller råvarer kan være vanskelig og dyrt.

Handle aksjer

Å handle aksjer kan være både spennende og lærerikt. Mange i Norge gjør det godt i aksjemarkedet, men enhver som investerer må selvfølgelig forstå hva man handler. Det gjelder like mye om man kjøper bolig som når man handler aksjer: Du går på visning og inspiserer boligen, og kjøper du aksjer bør du studere siste kvartalers regnskap, selskapet og markedet de opererer i.

Aksjehandel passer ikke for alle, og de fleste som handler aktivt i aksjemarkedet som daytradere taper faktisk penger. Dette kan også ha sammenheng med at daytradere tar høyere risiko og belåner sine investeringer. Tradisjonell aksjehandel der man investerer i aksjeselskaper og beholder aksjene i en lengre periode stiller seg noe annerledes.

For å handle aksjer på nett må du benytte en aksjemegler (se link for en oversikt over norske meglere).

Opsjonshandel

Opsjon er et finansielt instrument som brukes for å spekulere i underliggende verdipapir, uten at man må investere i det aktuelle verdipapiret. I stedet for å kjøpe en aksje, valuta, eller råvare så kjøper man en opsjon som gir deg en rett til å kjøpe verdipapiret på et bestemt fremtidig tidspunkt til en avtalt pris.

Tenk deg at du kjøper en opsjon som gir deg retten til å kjøpe 100 aksjer i Apple for stykkpris på 400 dollar. Hvis aksjen står i 410 på dette tidspunktet kan du kjøpe aksjen til 400 og dermed få den for 10 dollar lavere enn alle andre. Du kan da selge aksjen, eller velge å beholde den. Dette er imidlertid en forenkling av hvordan opsjoner faktisk fungerer, og for mer informasjon anbefales denne artikkelen om opsjonshandel.

Det finnes mange typer opsjoner, og mange former for opsjonshandel. For eksempel har vi kjøpsopsjoner og salgsopsjoner, og mange andre typer opsjoner. Handel via opsjoner skjer via en nettmegler, gjerne en spesialisert handelstjeneste tilpasset handel med opsjoner. Innen opsjonshandel er det et stort utvalg nettmeglere, men man skal være forsiktig da det finnes mange uregulerte og mindre seriøse tilbydere av opsjonshandel på nett.

Valutaspekulasjon

Valutaer kan kjøpes direkte, men det er også vanlig blant profersjonelle aktører å handle valutaer indirekte ved kjøp og salg av derivater. I valutahandel kan man som i andre finansprodukter justere risikoen noe ved å sette stop loss, men uavhengig av dette så ender også de fleste valutaspekulanter med å tape penger.

Hvilke valutapar bør man handle? Dette er et umulig spørsmål, siden fremtiden er ukjent for alle, og selv ikke den beste spekulant har noen garantier for fremtidige gevinster. Det er ikke enkelt å handle valutaer med derivater, og inngående kunnskaper om blant annet risiko og markedsøkonomi er derfor helt nødvendig. Les mer om valutahandel.

Hvis du skal handle valuta må du benytte deg av en valutamegler eller nettmegler. Her er det mange muligheter, og du bør ta utgangspunkt i hvilken type handel du skal begynne med.

Noen valutameglere er bedre egnet enn andre for den som ikke har spesiell kompetanse på å analysere valutamarkedet.

Derimot finnes det andre meglere som er bedre egnet til valutahandel hvis du ønsker å foreta egne analyser i markedet. Det er ofte populært å velge en nettmegler med muligheter innen alt fra handel i derivater som gjør det mulig å spekulere i prisene på valuta, råvarer, indekser, aksjer og mer.

Sosial trading, et alternativ til vanlige nettmeglere

Et voksende fenomen på internett er sosial trading. Investorer uten investeringskompetanse trenger ikke lenger betale rådgivere for å delta i markedet. Ved å benytte sosiale investeringsnettverk man man delta i markedet uten å måtte betale overbetalte rådgivere for investeringsråd.

Et sosialt investeringsnettverk gir deg muligheten til å se hva andre handler, og du har også muligheten til å kopiere andre handlere automatisk. Les mer om sosial trading her.

Hvordan begynne med daytrading og trading ellers

Metodene ovenfor er de viktigste redskapene for deg som er interessert i daytrading og annen trading.

Husk at det å ta høy risiko kan være en forutsetning for å drive med dette, og det er en mulighet at man vil tape pengene.

Det er viktig å presisere at det å utøve trading som innebærer høy risiko kan medføre at man taper hele det innskutte beløpet. I noen tilfeller kan man også tape mer enn det man selv satser, og man kan bli bedt om å betale inn mer for å dekke tapende posisjoner. Det er derfor svært viktig å forstå risikoen før man begynner.

Det vil aldri være enkelt å opparbeide en større formue.

Utfordringen er mange for den som ønsker å opparbeide en større formue, og for en trader består dette i første omgang å komme seg igjennom fase 1, som består av å opparbeide seg nødvendig kapital.

Trading som innebærer høy risiko kan være et element i en prosess som innebærer formuebygging, men det er dessverre oftere slik at det ender med store tap og kanskje finansiell ruin og personlig konkurs. Derfor må man under enhver omstendighet først forstå risikoen, og ikke ta større risiko enn det man kan akseptere.

Når det gjelder høyrisiko-trading bør man aldri bruke mer enn man har råd til å tape, og alltid forstå risikoen før man begynner.

Tryggere alternativer for den som ønsker å bygge formue

Alle har utgifter hver eneste måned som de må betale på, men for mange kan disse reduseres betraktelig.

Man bør aldri forvente at det skal være mulig å leve av potensiell avkastning som selvstendig trader. Et minimum av kapital kreves, men hvor mye vil være individuelt.

Ettersom de fleste tradere ender opp med å tape penger, er det derfor med god grunn du først bør vurdere andre alternativer.

Kanskje er livet som arbeidstaker og ordinært arbeid litt mer spiselig når man forstår det også finnes store ulemper med de fleste andre alternativer.

Det er vanskelig å lykkes med daytrading. Man må være disiplinert, og bruke mye tid på å studere markedet. Selv ikke disiplin og intelligens vil være nok. Det handler også om å være litt heldig. Det finnes mange eksempler på tradere som har opparbeidet mye penger, og som deretter har tapt alt.

Finansiell handel innebærer risiko. Daytrading er svært risikabelt, og krever inngående kunnskap til markedet.

Spesielt handel i avanserte finansielle instrumenter bør reserveres for profesjonelle aktører og de som har spesiell interesse for dette.

For den øvrige befolkningen er det nok fortsatt ordinært arbeid som gjelder, enten som arbeidstaker eller ved at man starter egen bedrift.

Anbefalt handelstjeneste

Anbefales: eToro tilbyr investering i aksjer, trading med CFD-er og forskjellige underliggende aktiva. Populær nettmegler i Norge, med millioner av tradere globalt. Besøk eToro hjemmesiden eller prøv deres gratis demo.

Prøv trading og aksjehandel gratis Begynn med aksjehandel

eToro erfaring

eToro: Tjenesten “alle” tradere bruker

Da har vi endelig tatt oss tid til å skrive en liten anmeldelse av eToro, vår soleklare favoritt-handelsplattform for aksjer og CFD. De har millioner av brukere globalt. Holder du på med investering og trading, bør du kjenne til eToro.

Aksjer og aksjehandel

Aksjer og aksjehandel

Aksjehandel er enklere enn hva mange tror. Du trenger definitivt ikke være økonom eller finansekspert for å lykkes med kjøp og salg av aksjer.

Aksjehandel skole

Aksjehandel skole: Lær deg å handle aksjer

Gratis aksjeskole som omfatter det mest grunnleggende om aksjehandel. Lær deg å handle aksjer.