Obligasjoner

Obligasjoner er verdipapirer. En obligasjon er et lånebevis og innebæører forpliktelser for kjøper og rettigheter for selger. Ved å investere i obligasjoner kan man oppnå bedre rente enn en vanlig høyrentekonto. Noen obligasjoner innebærer høyere risiko, mens andre er svært trygge. Obligasjoner kan også handles gjennom obligasjonsfond som består av en samling lån til selskaper, banker, staten og andre obligasjonsutstedere. Det finnes mange forskjellige typer obligasjoner, noen regnes som relativt trygge mens andre kan ha en mer spekulativ risikoprofil.

Alt om obligasjoner

Obligasjoner for begynnere

Her kan du lære det grunnleggende om obligasjoner. Obligasjoner er rentebærende gjeldsbrev, og er et attraktivt alternativ for mange investorer.

Obligasjonsfond

Obligasjonsfond

Obligasjonsfond er et utmerket alternativ til den som ønsker å investere i obligasjoner og samtidig oppnå diversifisering og likviditet.

Hva er obligasjoner

Hva er obligasjoner, enkelt forklart?

Obligasjoner er som lån. Her er en enklere måte å forstå hva obligasjoner er, hvorfor selskaper og stater ønsker å utstede obligasjoner, og hvorfor investorer ønsker å kjøpe obligasjoner?

Forskjell mellom aksjer og obligasjoner

Hva er forskjellen mellom aksjer og obligasjoner?

Mange lurer på hva som er forskjellen mellom en aksje og en obligasjon. Her er svaret.

Hvorfor kjøpes obligasjoner

Hvorfor bør man kjøpe obligasjoner?

Det kan være mange grunner til hvorfor noen ønsker å kjøpe en obligasjon, men her er de viktigste grunnene.

Når bør obligasjoner kjøpes

Når bør man kjøpe obligasjoner?

Noen tidspunkt er bedre enn andre når det gjelder kjøp og salg av obligasjoner. Når bør obligasjoner kjøpes?

Hvem utsteder obligasjoner

Hvem utsteder obligasjoner?

Hvem er det som utsteder obligasjoner, og hvorfor tar de ikke bare et lån i banken som alle andre?

Hvilke obligasjoner er tryggest?

Hvilke obligasjoner er de sikreste å kjøpe?

Finnes det noen obligasjoner som er sikrere å kjøpe enn andre obligasjoner, og i så fall hvilke obligasjoner er dette?

Er obligasjoner risikofrie?

Er det risikofritt å kjøpe obligasjoner?

Hva er risikoen ved kjøp av obligasjoner, og hva er ulempene og fordelene ved å handle obligasjoner?

Hvor kjøpes obligasjoner?

Hvor kan jeg kjøpe obligasjoner?

Hvordan kan man begynne å investere i obligasjoner?

Arirang-obligasjon

Arirang-obligasjon

Hva er en arirang-obligasjon? Arirang-obligasjon er en koreansk vinnerbetalt obligasjon utstedt av en ikke-koreansk enhet i det koreanske markedet.

Avkastning på obligasjon

Avkastning på obligasjon

Hva er avkastningen på obligasjoner? Avkastningen på en obligasjon er det man tjener eller taper etter at alle kostnader er trukket fra.

Bulldog obligasjon

Bulldog obligasjon

Hva er en bulldog obligasjon? Bulldog obligasjon er en pund sterling-denominated obligasjon utstedt i London av en utenlandsk institusjon eller regjering.

Bokføringsobligasjon

Bokføringsobligasjon

Hva er en bokføringsobligasjon? Bokføringsobligasjon er et obligasjon som ikke har et papir sertifikat.

Bond

Bond

Bond - Hva er det norske ordet for bond? Bond er det engelske ordet for obligasjoner.

Baklava-obligasjon

Baklava-obligasjon

Hva er en baklava-obligasjon? Baklava-obligasjon er et obligasjonslån denominert i tyrkisk lira og utstedt av en innenlandsk eller utenlandsk enhet på det tyrkiske markedet.

Banksertifikater

Banksertifikater

Hva er banksertifikater? Banksertifikater eller kortsiktige sertifikatlån regnes å være pengemarkedsinstrumenter.

Detaljhandelsobligasjoner

Detaljhandelsobligasjoner

Hva er en detaljhandelsobligasjoner? Detaljhandelsobligasjoner er en type bedriftsobligasjon hovedsakelig designet for ordinære investorer.

Dim sum-obligasjon

Dim sum-obligasjon

Hva er en dim sum-obligasjon? Dim sum-obligasjon er en kinesisk renminbi-denominert obligasjon utstedt av en kinesisk enhet i Hong Kong.

Dekkede obligasjoner

Dekkede obligasjoner

Hva er dekkede obligasjoner? Dekkede obligasjoner (covered bonds) støttes av pengestrømmer fra boliglån eller offentlige eiendeler.

Emisjonspris

Emisjonspris

Hva er emisjonspris på en obligasjon? Emisjonsprisen der investorene kjøper obligasjonene når de først utstedes, vil typisk være omtrent lik det nominelle beløpet.

Etterstillede obligasjoner

Etterstillede obligasjoner

Hva er etterstillede obligasjoner? Etterstillede obligasjoner er de som har lavere prioritet enn andre obligasjoner ved likvidasjon.

Eurodollar-obligasjon

Eurodollar-obligasjon

Hva er en eurodollar-obligasjon? Eurodollar-obligasjon er en US-dollarobligasjon utstedt av en ikke-amerikansk enhet utenfor USA.

Flytende rente notater (FRN)

Flytende rente notater (FRN)

Hva er flytende rente notater (frn)? Flytende rente notater (FRN, på engelsk også kjent som floaters) har en variabel kupong som er knyttet til en referanse rente, for eksempel Libor eller Euribor.

Forfall av obligasjoner

Forfall av obligasjoner

Hva er forfall av obligasjoner? Obligasjoner forfaller på et bestemt tidspunkt.

Formell gjeldsavtale

Formell gjeldsavtale

Hva er en formell gjeldsavtale? Formell gjeldsavtale er en avtale som fastsetter vilkårene for et obligasjonslån, mens pakter er klausulene i en slik avtale.

Formosa-obligasjon

Formosa-obligasjon

Hva er en formosa-obligasjon? Formosa-obligasjon er en Taiwansk dollarobligasjon utstedt i Taiwan-markedet.

Faste renteobligasjoner

Faste renteobligasjoner

Hva er faste renteobligasjoner? Faste renteobligasjoner har en kupong som forblir konstant gjennom hele obligasjonens løpetid.

Grønne obligasjoner

Grønne obligasjoner og miljøvennlig sparing

Grønne obligasjoner og klimavennlige investeringer skal finansiere formål som tjener miljøet, men hvem skal vurdere om formålene virkelig er miljøvennlige og bærekraftig?

High yield obligasjoner

High yield obligasjoner

Hva er high yield obligasjoner? High yield obligasjoner, på engelsk også kjent som junk bonds, er obligasjoner som er vurdert under investeringsgrad av kredittvurderingsbyråene.

Huaso-obligasjon

Huaso-obligasjon

Hva er en huaso-obligasjon? Huaso-obligasjon er en chilensk peso-denominert obligasjon utstedt av en ikke-chilensk enhet i det chilenske markedet.

Høyrente-obligasjoner

Høyrente-obligasjoner

Hva er høyrente-obligasjoner? Høyrente-obligasjoner er obligasjoner som vurderes under investeringsgrad av kredittvurderingsbyråene.

Konvertible obligasjoner

Konvertible obligasjoner

Hva er konvertible obligasjoner? Konvertible obligasjoner lar en obligasjonseier bytte ut et obligasjonslån til et antall aksjer i utsteders aksjelagre.

Krigsobligasjon

Krigsobligasjon

Hva er en krigsobligasjon? Krigsobligasjon er et obligasjonslån utstedt av en stat for å finansiere militære operasjoner under krigstid.

Kupong

Kupong

Hva er kupong (obligasjon)? Kupongen er den renten som utsteder betaler til innehaveren.

Inflasjonsindekserte obligasjoner

Inflasjonsindekserte obligasjoner

Hva er inflasjonsindekserte obligasjoner? Inflasjonsindekserte obligasjoner (kjent som linkers i USA, eller index-linked obligasjon i Storbritannia) er obligasjoner der hovedbeløpet og rentebetalinger er indeksert til inflasjon.

Inntektsobligasjon

Inntektsobligasjon

Hva er en inntektsobligasjon? Inntektsobligasjon er en spesiell type kommunale obligasjon preget av tilbakebetalingsgarantien utelukkende fra inntekter generert av en spesifisert inntektsgenererende enhet knyttet til formålet med obligasjonene.

Kangarobond

Kangarobond

Hva er en kangarobond? Kangarobond er et australsk dollar-obligasjonslån utstedt av en ikke-australsk enhet i det australske markedet.

Kimchi-obligasjon

Kimchi-obligasjon

Hva er en kimchi-obligasjon? Kimchi-obligasjon er en ikke-koreansk vinnerbetalt obligasjon utstedt av en ikke-koreansk enhet i det koreanske markedet.

Klimaobligasjon

Klimaobligasjon

Hva er en klimaobligasjon? Klimaobligasjon er et obligasjonslån utstedt av en statlig eller bedriftsenhet for å skaffe finansiering til klimatilpasningstiltak eller tilpasningsrelaterte prosjekter eller programmer.

Komodo-obligasjoner

Komodo-obligasjoner

Hva er en komodo-obligasjoner? Komodo-obligasjoner er rupiahominerte globale obligasjoner utstedt i Indonesia.

Lion City-obligasjon

Lion City-obligasjon

Hva er en lion city-obligasjon? Et Lion City-obligasjonslån er en obligasjon med utenlandsk valuta utstedt av utenlandsk selskap i Singapore.

Lotteriobligasjon

Lotteriobligasjon

Hva er en lotteriobligasjon? Lotteriobligasjoner utstedes av europeiske og andre stater.

Løpetid på obligasjoner

Løpetid på obligasjoner

Hva er løpetid på obligasjoner? Løpetiden på en obligasjon kan ha lang varighet, og gjeldspapirer med løpetid på mindre enn ett år generelt betegnes pengemarkedsinstrumenter fremfor obligasjoner.

Maple Bond

Maple Bond

Hva er en maple bond? Maple Bond er en kanadisk dollar-denominert obligasjon utstedt av en ikke-canadisk enhet i det kanadiske markedet.

Markedspris

Markedspris

Hva er markedspris på obligasjoner? Markedsprisen på et omsettbart obligasjonslån vil blant annet påvirkes av beløpene, valutaen og tidspunktet for rentebetalinger og avdrag på grunn av tilbakebetaling, obligasjonens kvalitet og det tilgjengelige innløsningsutbyttet av andre sammenlignbare obligasjoner som kan omsettes i markedene.

Masala obligasjon

Masala obligasjon

Hva er en masala obligasjon? Masala-obligasjoner en indisk rupee denominert obligasjon utstedt utenfor India.

Matryoshka-obligasjon

Matryoshka-obligasjon

Hva er en matryoshka-obligasjon? Matryoshka-obligasjon er en russisk rubelobligasjon utstedt i Russland av ikke-russiske enheter.

Nullkupongobligasjoner

Nullkupongobligasjoner

Hva er nullkupongobligasjoner? Nullkupongobligasjoner betaler ingen vanlig rente.

Obligasjon

Obligasjon

Hva er en obligasjon? En obligasjon er et gjeldsinstrument for obligasjonsutstederen til innehaverne.

Obligasjonsindeks

Obligasjonsindeks

Hva er en obligasjonsindeks? Det finnes mange obligasjonsindekser der formålet å administrere porteføljer og måleytelse.

Obligasjonsinnehaver

Obligasjonsinnehaver

Hva er en obligasjonsinnehaver? Innehaver av obligasjonen er en utlåner av penger, altså en kreditor.

Obligasjonslån

Obligasjonslån

Hva er obligasjonslån? Obligasjonslån er en sikkerhet i gjeld, der utsteder skylder innehaverne gjeld og forplikter seg til å betale utsteder renter på intervall eller å betale tilbake hovedlånet med renter på forfallsdato.

Obligasjonsmarked

Obligasjonsmarked

Hva er et obligasjonsmarked? Verdens obligasjonsmarkeder har i motsetning til aksjer eller aksjemarkeder ingen sentralisert system for utveksling eller handel.

Obligasjonsrente

Obligasjonsrente

Hva er obligasjonsrente? Obligasjonsrenter betales vanligvis med faste intervaller.

Obligasjonsutsteder

Obligasjonsutsteder

Hva er en obligasjonsutsteder? Utstederen av obligasjonen er den som låner penger, altså en debitor, og kupongen på denne obligasjonen er renten.

Omsettelig obligasjon

Omsettelig obligasjon

Hva er en omsettelig obligasjon? Svært ofte er obligasjonen omsettelig, det vil si at eierskapet til instrumentet kan overføres på annenhåndsmarkedet.

Pakt i obligasjoner

Pakt i obligasjoner

Hva er pakt (obligasjon)? Pakter i obligasjonsavtaler spesifiserer rettighetshaverens rettigheter og utsteders plikter, for eksempel handlinger som utstederen er forpliktet til å utføre eller er forbudt å utføre.

Panda-obligasjon

Panda-obligasjon

Hva er en panda-obligasjon? Panda-obligasjon er en kinesisk renminbi-denominert obligasjon utstedt av en ikke-Kina-enhet i Folkerepublikken Kina-markedet.

Perps

Perps

Hva betyr PERPS? Perps er en forkortelse for det engelske uttrykket Perpetual bonds, som er obligasjoner som ikke har noen modenhetsdato.

Put obligasjon

Put obligasjon

Hva er en put obligasjon? Noen obligasjoner gir innehaveren rett til å tvinge utstederen til å tilbakebetale obligasjonen (put) før forfallstidspunktet på utløpsdatoene.

Renteobligasjoner

Renteobligasjoner

Hva er renteobligasjoner? Faste renteobligasjoner er gjenstand for renterisiko, noe som betyr at deres markedspriser vil falle i verdi når de generelle rentene stiger.

Risiko i obligasjoner

Risiko i obligasjoner

Hva er risikoen i obligasjoner? Obligasjoner er gjenstand for flere typer risiko.

Samurai-obligasjon

Samurai-obligasjon

Hva er en samurai-obligasjon? Samurai-obligasjon er en japansk yen-denominert obligasjon utstedt av en ikke-japansk enhet i det japanske markedet.

Seniorobligasjoner

Seniorobligasjoner

Hva er seniorobligasjoner? De første obligasjonseierne som skal betales er de som eier det som kalles seniorobligasjoner.

Seriell obligasjon

Seriell obligasjon

Hva er en seriell obligasjon? Seriell obligasjon er en obligasjon som modnes i perioder over en periode.

Shibosai-obligasjon

Shibosai-obligasjon

Hva er en shibosai-obligasjon? Shibosai-obligasjon er en private placement bond i det japanske markedet med distribusjon begrenset til institusjoner og banker.

Shogun-obligasjon

Shogun-obligasjon

Hva er en shogun-obligasjon? Shogun-obligasjon er en ikke-yen-denominert obligasjon utstedt i Japan av en ikke-japansk institusjon eller regjering.

Smart obligasjon

Smart obligasjon

Hva er en smartobligasjon? En smart obligasjon er en automatisert programmerbar obligasjonskontrakt som bruker evnen til en blockchain-database til å fungere som en kryptografisk sikker, men likevel åpen og gjennomsiktig generell obligasjonsbokføring.

Sosialpåvirkningsobligasjoner

Sosialpåvirkningsobligasjoner

Hva er en sosialpåvirkningsobligasjoner? Sosialpåvirkningsobligasjoner er en avtale for offentlige enheter om å betale tilbake private investorer etter...

Statsobligasjon

Statsobligasjon

Hva er en statsobligasjon? En statsobligasjon, også kalt statsobligasjon, utstedes av en nasjonal regjering og er ikke utsatt for standardrisiko.

Uridashi-obligasjon

Uridashi-obligasjon

Hva er en uridashi-obligasjon? Uridashi-obligasjon er en ikke-denomineret obligasjon solgt til japanske retail investorer.

Utstedelse av obligasjon

Utstedelse av obligasjon

Hva er utstedelse av obligasjoner? Obligasjoner utstedes av offentlige myndigheter, kredittinstitusjoner, selskaper og overnasjonale institusjoner i primærmarkedene.

Valutaobligasjon

Valutaobligasjon

Hva er en valutaobligasjon? Valutaobligasjoner eksisterer fordi noen selskaper, banker, myndigheter og andre suverene enheter ønsker å utstede obligasjoner i utenlandsk valuta, da det kan synes å være mer stabilt og forutsigbart enn deres innenlandske valuta.

Volatilitet

Volatilitet

Hva er volatilitet? Volatiliteten beskriver hvor mye en pris beveger seg.

Yankee-obligasjon

Yankee-obligasjon

Hva er en yankee-obligasjon? Yankee-obligasjon er en amerikansk dollar-obligasjon utstedt av en ikke-amerikansk enhet i det amerikanske markedet.