Markedspris

Hva er markedspris på obligasjoner? Markedsprisen på et omsettbart obligasjonslån vil blant annet påvirkes av beløpene, valutaen og tidspunktet for rentebetalinger og avdrag på grunn av tilbakebetaling, obligasjonens kvalitet og det tilgjengelige innløsningsutbyttet av andre sammenlignbare obligasjoner som kan omsettes i markedene.

markedspris
13. juli 2024 av Aksjehandel.net / Obligasjoner

Begynne med trading nå? Se våre anbefalte handelstjenster.

Markedsprisen på et omsettbart obligasjonslån vil blant annet påvirkes av beløpene, valutaen og tidspunktet for rentebetalinger og avdrag på grunn av tilbakebetaling, obligasjonens kvalitet og det tilgjengelige innløsningsutbyttet av andre sammenlignbare obligasjoner som kan omsettes i markedene. Prisen kan oppgis som ren eller skitten, der sistnevnte (engelsk: dirty bond price) inkluderer nåverdien av alle fremtidige kontantstrømmer, inkludert påløpte renter, og brukes oftest i Europa. Ren pris (engelsk: clean bond price) inkluderer ikke påløpte renter, og brukes oftest i USA. Markedsprisen på obligasjonen vil variere i løpet av livet: den kan handle til en premie (over par, vanligvis fordi markedsrenten har falt siden utstedelsen), eller med rabatt (pris under pari, hvis markedsrenten har steget eller det er en høy sannsynlighet for mislighold på obligasjonen). Markedspris en på et obligasjonslån er nåverdien av alle forventede fremtidige renter og hovedstolsbidrag på obligasjonen diskontert med obligasjonens avkastning til forfall eller avkastning. Det forholdet er definisjonen av innløsningsutbyttet på obligasjonen, som sannsynligvis vil være nær dagens markedsrente for andre obligasjoner med lignende egenskaper. I motsatt fall ville det eksistert arbitrasjemuligheter. Utbyttet og prisen på en obligasjon er omvendt relatert, slik at når markedsrenten stiger, faller obligasjonsprisene og vice versa. Markedsprisen på en obligasjon kan siteres inkludert påløpte renter siden forrige kupongdato.

Anbefalt handelstjeneste

Anbefales: eToro tilbyr investering i aksjer, trading med CFD-er og forskjellige underliggende aktiva. Populær nettmegler i Norge, med millioner av tradere globalt. Besøk eToro hjemmesiden eller prøv deres gratis demo.

Prøv trading og aksjehandel gratis Begynn med aksjehandel

eToro erfaring

eToro: Tjenesten “alle” tradere bruker

Da har vi endelig tatt oss tid til å skrive en liten anmeldelse av eToro, vår soleklare favoritt-handelsplattform for aksjer og CFD. De har millioner av brukere globalt. Holder du på med investering og trading, bør du kjenne til eToro.

Alt om obligasjoner

Obligasjoner for begynnere

Her kan du lære det grunnleggende om obligasjoner. Obligasjoner er rentebærende gjeldsbrev, og er et attraktivt alternativ for mange investorer.

Obligasjonsfond

Obligasjonsfond

Obligasjonsfond er et utmerket alternativ til den som ønsker å investere i obligasjoner og samtidig oppnå diversifisering og likviditet.