Grønne obligasjoner og miljøvennlig sparing

Grønne obligasjoner og klimavennlige investeringer skal finansiere formål som tjener miljøet, men hvem skal vurdere om formålene virkelig er miljøvennlige og bærekraftig?

grønne obligasjoner
13. juli 2024 av Aksjehandel.net / Obligasjoner

Begynne med trading nå? Se våre anbefalte handelstjenster.

Ja, det kreves en uavhengig vurdering av alle prosjekter som skal noteres på børsens grønne liste. Poenget med listen er å gjøre det lettere for investorer å ta miljøvennlige beslutninger også ved investeringer.

Vurderingen offentliggjøres slik at det vil være mulig å få innsyn i prospektet, og investorer kan dermed selv bedømme om dette står til deres egen miljøprofil. Børsnotering i grønne produkter og grønne obligasjoner innebærer strenge rapporteringskrav, og det skal i utgangspunktet være god anledning for investorer å gjøre egne vurderinger om miljøgevinsten ved slike investeringer.

Uavhengige vurderinger skal legges til grunn for å bedømme om et lån kan klassifiseres som et miljøvennlig alternativ. Denne vurderingen blir offentliggjort og investoren kan dermed se hvilke aspekter som blir vektlakt i miljøhensyn.

Fra utsteders perspektiv er det også kapitalistiske interesser i å oppnå grønn status. Grønne obligasjoner kan tenkes å tiltrekke seg investorer som ellers hadde valgt andre investeringer. En investor bør derfor gjøre egne vurderinger av miljøgevinst i tillegg til å basere seg på andre tredjeparters uavhengige vurdering.

Er grønne obligasjoner alltid miljøvennlige investeringer?

Grønne obligasjoner kan bidra til å fremme miljøvennlige formål, men man skal også være kritisk til de påstander som kommer frem i uavhengige vurderinger av disse.

Det finnes ingen garantier for at det finnes alternative investeringer som vil gi langt større miljøgevinst, for ikke å snakke om høyere avkastning.

Grønne obligasjoner må derfor vurderes av investor på linje med alle andre investeringer. Dersom man ønsker å bidra til bedre miljø gjennom sine investeringer, krever dette mer enn å plassere penger i utvalgte objekter på oppfordring fra tredjeparter.

Det finnes nok av gode eksempler der grønne investeringer har gitt miljøgevinst, men bærekraftige investeringer er ikke nødvendigvis de som fremstår som mest attraktive fra et økonomisk perspektiv og i forhold til avkastning. Det er for tidlig å konkludere med at avkastning på slike investeringer som grønne obligasjoner generelt vil være bedre eller dårligere enn alternativene, men en investering i bedre miljø og bærekraft er også en investering i vår felles fremtid og miljøarv.

Grønne investorer og grønne penger

Det gjenstår å se om grønne obligasjoner vil bli et populært alternativ. Klimavennlige investeringer har en tendens til å få ekstra oppmerksomhet i mediene, og tiltrekker seg engasjerte invetorer.

Det har kommet et nytt marked for grønne obligasjoner, og dette markedet er spådd til å bli stort i de kommende årene. Ren energi og klimavennlige tiltak er noe mange investorer fokuserer på, og etterspørselen etter grønne obligasjoner skyldes mer enn sult etter avkastning.

Verdensøkonomien blir stadig mer forpliktet til grønne formål og lavkarbon-tiltak, og markedet for grønne obligasjoner har potensiale til å vokse stort samtidig som det vil tiltrekke seg flere investorer inn i obligasjonsmarkedet.

Anbefalt handelstjeneste

Anbefales: eToro tilbyr investering i aksjer, trading med CFD-er og forskjellige underliggende aktiva. Populær nettmegler i Norge, med millioner av tradere globalt. Besøk eToro hjemmesiden eller prøv deres gratis demo.

Prøv trading og aksjehandel gratis Begynn med aksjehandel

eToro erfaring

eToro: Tjenesten “alle” tradere bruker

Da har vi endelig tatt oss tid til å skrive en liten anmeldelse av eToro, vår soleklare favoritt-handelsplattform for aksjer og CFD. De har millioner av brukere globalt. Holder du på med investering og trading, bør du kjenne til eToro.

Alt om obligasjoner

Obligasjoner for begynnere

Her kan du lære det grunnleggende om obligasjoner. Obligasjoner er rentebærende gjeldsbrev, og er et attraktivt alternativ for mange investorer.

Obligasjonsfond

Obligasjonsfond

Obligasjonsfond er et utmerket alternativ til den som ønsker å investere i obligasjoner og samtidig oppnå diversifisering og likviditet.